trening mentalny
Trening mentalny Hipnoza sportowa Kinsporth Life Kinetik Coaching

Trening Mentalny

Czołowi zawodnicy wiedzą, że o sukcesie lub porażce w wyczynowym sporcie w 70% decyduje ich głowa.

Dzięki maksymalnej orientacji na cel, systematycznemu treningowi oraz doświadczeniu w towarzyszeniu czołowym sportowcom możemy optymalnie aktywować zasoby oraz likwidować ewentualne blokady. W ten sposób droga do sukcesu stanie otworem.

Osiągnij maksimum przez Trening Mentalny

Celem prowadzonego przeze mnie treningu mentalnego jest Twoje świadome wejście w tzw. Stan Doskonałości (State of Excellence).

Sportowcy wprowadzeni w ten stan mają poczucie perfekcyjnego uprawiania swojej dyscypliny, wykonywania zadań i czynności, emocjonalnej przewagi nad rywalem. Zwątpienie, obawa czy niepewność nie mają tu racji bytu.

Stan, w którym będziesz osiągał wyżyny swoich sportowych możliwości. Czy jesteś gotowy na jego osiągnięcie Twojego „State of Excellence”?

Czym jest State of Excellence?

Trening mentaln w sporcie nie można uważać za metodę ściśle naukową, gdyż nie bazuje na jednolitej teorii wpływu na umysł (tak jak np. psychologia czy psychiatria ).

Jest to raczej zbiór technik z zakresu psychologii, NLP, kinezjologii sportowej, Qigong oraz najnowszych badań naukowych dotyczących efektywniejszego wykorzysty- wania umysłu (mózgu).

Celem treningu mentalnego jest zwiększenie lub zoptymalizowanie umiejętności spor- towca w dyscyplinie którą uprawia.

Do umiejętności tych należą m.in.:

  • wyznaczanie celów,
  • odpowiednia motywacja,
  • optymalne pobudzenie i koncentracja,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • sztuka relaksu,
  • optymistyczna postawa życiowa,
  • sprawność porozumiewania się (pozytywna komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna)
Trening indywidualny

Trening indywidualny

Wielu sportowców odczuwa, że w dniu zawodów brakuje im dyspozycji osiąganych w czasie treningów: nagle „zniknęły” lub są „niedostępne”. Dlatego niezwykle ważna jest pełna koncentracja w trakcie zawodów. Wtedy ruch odbywa się zupełnie nieświadomie w tzw. stanie „flow”.

Więcej
Trening drużynowy

Trening drużynowy

Znane powiedzenie „całość jest więcej warta niż suma jej części” szczególnie dotyczy sportów drużynowych. W wielu przypadkach bez fachowej pomocy z zewnątrz, trudno z wybitnych indywidualności i osobowości stworzyć prawdziwy zespół.

Więcej
Trening po kontuzji

Trening po kontuzji

Sportowiec w trakcie kariery mierzy się z wieloma przeciwnościami. Kontuzja jest czymś szczególnym. By po takim doświadczeniu jak najszybciej wrócić do formy niezbędny jest coaching mentalny, ponieważ poza urazem fizycznym, często poważniejsze do pokonania jest obciążenie psychiczne.

Więcej