Norbert Bradel - trener mentany dla sportowców
Trening mentalny Hipnoza sportowa Kinsporth Life Kinetik Coaching

Motywacja w piłce nożnej

Skuteczny trening mentalny daje ogromne możliwości rozwoju sfery mentalnej oraz fizycznej zarówno drużynie jak i jej poszczególnym zawodnikom tak niezbędne w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na boisku.

Trening mentalny dla piłkarzy

Okazuje się, że trening mentalny pozwala uregulować nie tylko emocje wpływając na równowagę psychiczną zawodnika, ale także oddziałuje na jego sferę fizyczną, minimalizując braki wytrzymałości oraz koordynacji.

Motywacja w piłce nożnej a sukces

Zanim zacznie się mówić o sukcesach w tak wymagającej dyscyplinie jak piłka nożna, należy przygotować zawodników do ciężkiej pracy i wzmożonego wysiłku poprzez budowanie w nich odporności psychicznej. Tylko odpowiednio wcześnie rozpoczęte treningi psychofizyczne dają satysfakcjonujące efekty sportowe.

Decyzyjność i świeżość umysłu.

Piłka nożna to sport oparty na precyzyjnych procesach myślowych i dynamice ruchu.

Zawodnik zmuszany jest do podejmowania natychmiastowych decyzji dotyczących wyuczonej techniki gry i wcielania ich w życie, jak np. dokonanie najwłaściwszego wyboru sytuacji boiskowej. Zmieniająca się w ułamku sekund gra wymaga maksymalnej koncentracji oraz błyskawicznej oceny zdarzeń.To także zdolność szybkiego przewidywania reakcji innych zawodników oraz dalszego przebiegu meczu.

Najwyższy poziom koncentracji oraz świeży umysł, a nade wszystko odkrywcze i kreatywne myślenie, polegające na odnajdywaniu najwłaściwszych rozwiązań oraz skutecznych podań, jest tylko wynikiem nieustannego treningu umysłowego.

Regulacja stanów psychicznych.

Piłka nożna jest ponadto sportem drużynowym, uczestnicy gry muszą darzyć się wzajemnym zaufaniem oraz być przekonani, że wszyscy mają wpływ na wynik meczu. Homogeniczny zespół osiąga się poprze poprawę „ego” każdego gracza z osobna.

W przypadku tak intensywnego wysiłku, konieczności utrzymywania koncentracji na wysokim poziomie w długim czasie, zawodnicy muszą opanować własne lęki, blokady oraz zwątpienia wynikające z uczucia przemęczenia.

Trening mentalny pomaga korygować takie stany psychiczne, które podczas zawodów mogą negatywnie wpływać na zachowanie zawodników. Pobudzenie psychomotoryczne powinno być ciągle utrzymywane na stałym poziomie, bez znacznych odchyleń, które mogłyby się przyczynić do niebezpiecznego rozregulowania psychicznego stanu zawodnika.

Szybka regeneracja fizyczna i psychiczna.

Niezwykle istotne jest także umiejętne kontrolowanie stresu oraz analiza własnych porażek i zwycięstw. Szybka regeneracja i nabywanie nowej motywacji to klucz do sukcesu.

Sytuacje, jakie wiązały się z porażkami na boisku oraz błędnie podejmowane decyzje podczas meczu powinny się stać przedmiotem dogłębnej analizy i w konsekwencji źródłem konkretnych, nowych i efektywnych rozwiązań. Należy zrobić wszystko, aby odniesione porażki nie stały się punktem zapalnym w psychice zawodnika i na stałe nie zagościły w jego pamięci.

Szybkie transformacja niepowodzeń i czerpanie z nich motywacji do osiągania sukcesów musi się stać celem samym w sobie, myślą przewodnią, do której zawodnik powinien niestrudzenie dążyć. Fazy niekontrolowanego przygnębienia oraz spadku motywacji przenoszą się także na kondycję fizyczną, która powinna nieustannie wzrastać nie zakłócając zdobytych już sukcesów.

Opanowanie technik odprężających umysł nie tylko pozytywnie wpływa na poprawę stanu psychicznego, ale także bezpośrednio odbija się na umiejętnościach fizycznych.

motywacja w piłce nożnej

Przykłady korzyści:

  • nauka wysokoefektywnych technik rozluźniania mięśni, by zminimalizować braki koordynacji lub wytrzymałości,
  • poprawa zdolności wyboru sytuacji boiskowej, np. między strzałem na bramkę, a podaniem do lepiej ustawionego partnera z drużyny,
  • poprawa „Ego” poszczególnych graczy w celu uzyskania homogenicznego zespołu,
  • korekta nieoptymalnych ruchów oraz nawyków boiskowych,
  • przyśpieszenie fizycznej i psychicznej regeneracji po meczach oraz między nimi,
  • optymistyczna postawa życiowa,
  • poprawa wytrzymałości poprzez likwidacje blokad i lęków
  • akceptacja porażek w meczach oraz ich lepsza analiza
  • korekta stanu pobudzenia podczas meczu lub treningu
  • optymalna forma piłkarska